Садриев Окилджон Немаджонович

Санаи ҷойгиркунӣ: 31.03.2016
Намуди диссертатсия:
Рамзи ихтисосҳои илмӣ/Соҳаи илмӣ/Рамзи шӯрои диссертатсия:
Номи мавзӯи диссертатсия:
Рӯйхати ҳуҷҷатҳо:
[HTML]<div class="element element-checkbox first" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ТИП ДИССЕРТАЦИИ</h3>
Кандидатская</div>

<div class="element element-checkbox" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ШИФР НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ || ОТРАСЛЬ НАУКИ || ШИФР ДИССОВЕТА</h3>
14.01.17 – хирургия || медицинские науки || Д 737.005.01</div>

<div class="element element-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ</h3>
Диагностика и хирургическое лечение гормонально-активных опухолей надпочечников</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ТЕКСТ ДИССЕРТАЦИИ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/sadriev_okildzhon_nemadzhonovich/diss.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Текст диссертации Садриев О.Н. (20.03.2015)">Текст диссертации Садриев О.Н. (20.03.2015)</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>АВТОРЕФЕРАТ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/sadriev_okildzhon_nemadzhonovich/auto.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Автореферат: Садриев О.Н. (05.08.2015)">Автореферат: Садриев О.Н. (05.08.2015)</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>РЕШЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/sadriev_okildzhon_nemadzhonovich/reshenie_dissoveta.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Решение о приеме диссертации к защите">Решение о приеме диссертации к защите</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/sadriev_okildzhon_nemadzhonovich/obyavlenie.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Объявление о защите">Объявление о защите</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КОНСУЛЬТАНТА) И СВЕДЕНИЯ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/sadriev_okildzhon_nemadzhonovich/otziv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" title="Отзыв научного руководителя (консультанта)">Отзыв научного руководителя (консультанта)</a></div>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СВЕДЕНИЯ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/sadriev_okildzhon_nemadzhonovich/otziv_i_svedeniya_vedushei_organizasii_Sadriev_O_H.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Отзыв ведущей организации и сведения">Отзыв ведущей организации и сведения</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА И СВЕДЕНИЯ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/sadriev_okildzhon_nemadzhonovich/otziv_soglasie_svedenie_ofisalnogo_opponenta_Vanushko_V_E.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Отзыв официального оппонента и сведения - Ванушко В.Э.">Отзыв официального оппонента и сведения - Ванушко В.Э.</a></div>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВЫ НА АВТОРЕФЕРАТ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/sadriev_okildzhon_nemadzhonovich/otziv_na_avtoreferat_1.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Отзыв на автореферат - Власов А.П.">Отзыв на автореферат - Власов А.П.</a></div>
</div>
Номгӯи ҳуҷҷатҳо Санаи ҷойгиркунӣ Ҳуҷҷат
◄ Бозгашт ба рӯйхат