Мачмуаи шеърҳо дар васфи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон

Мачмуаи шеърҳо дар васфи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон
ББК 63.3
Э 95
Эъчози Рахмон (Мачмуаи шеърҳо дар васфи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон) [Матн]/мураттиб А.Шарифзода,Н.Муродов;муҳаррир А.Мирхоҷа; зери назари Меҳмон Бахтӣ. - Душанбе : Ирфон, 2011. - 372 с.
Адабиёти тоҷику форс дар тўли таърихи инкишофи худ дар ситоишу бузургдошти шахсиятҳое,ки ба манфиати мардум корномаҳо нишон додаанд,осори гаронбаҳои насриву назмӣ барҷо гузоштааст.Китоби «Эъҷози Раҳмон» аз шеъру шеъргунаҳое иборат аст,ки аз чашмасорони қалби шоирони касбиву ҳаваскор,деҳқонони хокпошу коргарони заҳматкаш бо эҳсоси баланди садоқату муҳаббат дар ситоиши ин абармарди сиёсат фаввора задаанд.Аз ин лиҳоз,китоби мазкур базудӣ ба дили хонандагон роҳ хоҳад ёфт.
Ватан шавад чароғон
Эмомалии Раҳмон,
Авлоди Оли Сомон,
Дар ақлу дар заковат,
Рашки сарони ҷаҳон.

Эмомалии Раҳмон,
Фарзанди Тоҷикистон,
Роҳи ҳаёт сохтӣ,
Бар Кўлобу Бадахшон.

Эмомалии Раҳмон,
Тоҷи мулки тоҷикон,
Нақби зебо кушодӣ,
Дар Хатлону Зарафшон.

Сафар бикарда баён,
Ин ҳарф аз дилу ҷон,
Кишвар шавад чароғон,
Бо дасти пури Раҳмон.
© Сафаралии Ашўралӣ
Китобхонаи илмии донишгоҳ

03.10.2019 4983