Азимова Саодат Мустафоевна

Санаи ҷойгиркунӣ: 06.04.2016
Намуди диссертатсия:
Рамзи ихтисосҳои илмӣ/Соҳаи илмӣ/Рамзи шӯрои диссертатсия:
Номи мавзӯи диссертатсия:
Рӯйхати ҳуҷҷатҳо:
[HTML]<div class="element element-checkbox first" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ТИП ДИССЕРТАЦИИ</h3>
Докторская</div>

<div class="element element-checkbox" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ШИФР НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ || ОТРАСЛЬ НАУКИ || ШИФР ДИССОВЕТА</h3>
14.01.04 –внутренние болезни || медицинские науки || Д 737.005.02</div>

<div class="element element-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ</h3>
Хронические гепатиты В и С в Таджикистане (эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение)</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ТЕКСТ ДИССЕРТАЦИИ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/diss.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Текст диссертации Азимова С.М. (Дата загрузки: 13.05.2015)">Текст диссертации Азимова С.М. (Дата загрузки: 13.05.2015)</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>АВТОРЕФЕРАТ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/avto.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Текст автореферата">Текст автореферата</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>РЕШЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/reshenie_dissoveta.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Решение о приеме диссертации к защите">Решение о приеме диссертации к защите</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/obyavlenie_o_zashite.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Объявление о защите">Объявление о защите</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КОНСУЛЬТАНТА) И СВЕДЕНИЯ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/otziv_nauchnogo_konsultanta_Mirojonov.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв научного руководителя (консультанта) - Мироджов">Отзыв научного руководителя (консультанта) - Мироджов</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/svedeniya_nauchnogo_konsultanta_Mirojonov.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Сведения Мироджов">Сведения Мироджов</a></div>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СВЕДЕНИЯ</h3>

<p><a href="http://tajmedun.tj/images/dis/azimova-saodat-mustafoevna/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв ведущей организации">Отзыв ведущей организации</a></p>

<p><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/svedeniya_o_vedushei_organizasii.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Сведения ведущей организации">Сведения ведущей организации</a></p>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА И СВЕДЕНИЯ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/otziv_ofisalnogo_opponenta_Odinaev.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв официального оппонента и сведения - Одинаев">Отзыв официального оппонента и сведения - Одинаев</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/svedeniya_ofisalnogo_opponenta_Rofiev.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Сведения Одинаев">Сведения Одинаев</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/otziv_ofisal_opponenta_Sheptulin_AA.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв официального оппонента  - Шептулин">Отзыв официального оппонента - Шептулин</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/svedeniya_ob_ofisal_opponente_Shptulin_AA.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Сведения - Шептулин">Сведения - Шептулин</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/otziv_Rajabova_NI.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв официального оппонента и сведения - Раджабов">Отзыв официального оппонента и сведения - Раджабов</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/svdedeniya_Rajabova_NI.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Сведения Раджабов">Сведения Раджабов</a></div>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВЫ НА АВТОРЕФЕРАТ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/otziv_na_avtoreferat_Rahmonov.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзывы на автореферат - Рахмонов">Отзывы на автореферат - Рахмонов</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/otziv_na_avtoreferat_Saidov.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв на автореферат Саидов">Отзыв на автореферат Саидов</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/otziv_na_avtoreferat_SarsenbekovaAS.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв на автореферат Сарсенбаева">Отзыв на автореферат Сарсенбаева</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/otziv_na_avtoreferat_Uspenski.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв на автореферат Успенский">Отзыв на автореферат Успенский</a></div>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/azimova_saodat_mustafoevna/svedeniya_o_rezultatah_publichnoi_zashiti.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Сведения о результатах публичной защиты">Сведения о результатах публичной защиты</a></div>
Номгӯи ҳуҷҷатҳо Санаи ҷойгиркунӣ Ҳуҷҷат
◄ Бозгашт ба рӯйхат