Каримова Гулбахор Насибовна

Санаи ҷойгиркунӣ: 02.04.2016
Намуди диссертатсия:
Рамзи ихтисосҳои илмӣ/Соҳаи илмӣ/Рамзи шӯрои диссертатсия:
Номи мавзӯи диссертатсия:
Рӯйхати ҳуҷҷатҳо:
[HTML]<div class="element element-checkbox first" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ТИП ДИССЕРТАЦИИ</h3>
Кандидатская</div>

<div class="element element-checkbox" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ШИФР НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ || ОТРАСЛЬ НАУКИ || ШИФР ДИССОВЕТА</h3>
14.01.04 –внутренние болезни || медицинские науки || Д 737.005.02</div>

<div class="element element-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ</h3>
Кардиоваскулярные и метаболические нарушения при остеоартрозе</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ТЕКСТ ДИССЕРТАЦИИ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/diss.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Текст диссертации Каримова Г.Н. (дата загрузки: 02.04.2015)">Текст диссертации Каримова Г.Н. (дата загрузки: 02.04.2015)</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>АВТОРЕФЕРАТ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/avto.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Автореферат: Каримова Г.Н.">Автореферат: Каримова Г.Н.</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>РЕШЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/reshenie_o_prieme_k_zashite.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Решение о приеме диссертации к защите">Решение о приеме диссертации к защите</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/obyavlenie_o_zashite.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Объявление о защите">Объявление о защите</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КОНСУЛЬТАНТА) И СВЕДЕНИЯ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/otziv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Отзыв научного руководителя (консультанта)">Отзыв научного руководителя (консультанта)</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/svedeniya_o_nauchnom_rukovoditele.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Сведения о научном руководителе">Сведения о научном руководителе</a></div>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СВЕДЕНИЯ</h3>

<p><a href="http://tajmedun.tj/images/dis/karimova-gulbakhor-nasibovna/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Отзыв ведущей организации">Отзыв ведущей организации</a><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/otziv_vedushei_organizasii.pdf" target="_blank"> </a></p>

<p><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/svedeniya_vedushei_organizasii_NIIR_KGN.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" title="Сведения о ведущей организации">Сведения о ведущей организации</a></p>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА И СВЕДЕНИЯ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/otziv_ofisalnogo_opponenta_Ahunovoi.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Отзыв официального оппонента и сведения Ахунова">Отзыв официального оппонента и сведения Ахунова</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/otziv_ofisalnogo_opponenta_Marchenko_V_H.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Отзыв официального оппонента и сведения Марченко В.Н.">Отзыв официального оппонента и сведения Марченко В.Н.</a></div>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВЫ НА АВТОРЕФЕРАТ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/otziv_na_avtoreferat_Avezov_S_A.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Отзыв на автореферат АвезовСА">Отзыв на автореферат АвезовСА</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/otziv_na_avtoreferat_Narzullaeva_AR.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Отзыв на автореферат Нарзуллаева А.Р.">Отзыв на автореферат Нарзуллаева А.Р.</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/karimova_gulbakhor_nasibovna/otziv_na_avtoreferat_Radjabova_M_E.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration: none;" target="_blank" title="Отзыв на автореферат Раджабзода М.Э.">Отзыв на автореферат Раджабзода М.Э.</a></div>
</div>
Номгӯи ҳуҷҷатҳо Санаи ҷойгиркунӣ Ҳуҷҷат
◄ Бозгашт ба рӯйхат