Юнусова Зебо Идрисовна

Санаи ҷойгиркунӣ: 05.04.2016
Намуди диссертатсия:
Рамзи ихтисосҳои илмӣ/Соҳаи илмӣ/Рамзи шӯрои диссертатсия:
Номи мавзӯи диссертатсия:
Рӯйхати ҳуҷҷатҳо:
[HTML]<div class="element element-checkbox first" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ТИП ДИССЕРТАЦИИ</h3>
Кандидатская</div>

<div class="element element-checkbox" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ШИФР НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ || ОТРАСЛЬ НАУКИ || ШИФР ДИССОВЕТА</h3>
14.01.17 – хирургия || медицинские науки || Д 737.005.01</div>

<div class="element element-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ</h3>
Хирургическое лечение дефектов и деформаций мягких тканей периорбитальной области</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ТЕКСТ ДИССЕРТАЦИИ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/diss.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Текст диссертации Юнусова З.И. (Дата загрузки: 28.04.2015)">Текст диссертации Юнусова З.И. (Дата загрузки: 28.04.2015)</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>АВТОРЕФЕРАТ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/avto.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Автореферат: Юнусова З.И.">Автореферат: Юнусова З.И.</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>РЕШЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/reshenie_o_prieme_k_zashite.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Решение о приеме диссертации к защите">Решение о приеме диссертации к защите</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ</h3>
<a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/obyavlenie.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Объявление о защите">Объявление о защите</a></div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КОНСУЛЬТАНТА) И СВЕДЕНИЯ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/otziv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв научного руководителя (консультанта) и сведения">Отзыв научного руководителя (консультанта) и сведения</a></div>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СВЕДЕНИЯ</h3>

<p><a href="http://tajmedun.tj/images/dis/yunusova-zebo-idrisovna/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв ведущей организации">Отзыв ведущей организации</a><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/otziv_vedushei_organizasii.pdf"> </a></p>

<p><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/svedeniya_o_vedushei_organizasii.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Cведения ведущей организации">Cведения ведущей организации</a></p>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА И СВЕДЕНИЯ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/otziv_ofisalnogo_opponenta_Grishenko_SB.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв официального оппонента - Грищенко">Отзыв официального оппонента - Грищенко</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/svedeniya_Grishenko.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" title="Cведения официального оппонента - Грищенко ">Cведения официального оппонента - Грищенко</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/otziv_ofisalnogo_opponenta_Hodjamurodov.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв официального оппонента - Ходжамуродов">Отзыв официального оппонента - Ходжамуродов</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/svedeniya_Hodjamurodov.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Сведения - Ходжамуродов">Сведения - Ходжамуродов</a></div>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
<h3>ОТЗЫВЫ НА АВТОРЕФЕРАТ</h3>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/otziv_na_avtoreferat_Kasimov.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв на автореферат - Касымов">Отзыв на автореферат - Касымов</a></div>

<div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/otziv_na_avtoreferat_Sumhonov.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Отзыв на автореферат - Субхонов">Отзыв на автореферат - Субхонов</a></div>
</div>

<div class="element element-link" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"><a href="/web/upload/global/Dissertation/2016/yunusova_zebo_idrisovna/Hronometraj.pdf" style="box-sizing: border-box; color: rgb(101, 193, 207); transition: color 0.2s linear; text-decoration-line: none;" target="_blank" title="Хронометраж">Хронометраж</a></div>
Номгӯи ҳуҷҷатҳо Санаи ҷойгиркунӣ Ҳуҷҷат
◄ Бозгашт ба рӯйхат