САРАЗМ – МАРКАЗИ ТАМАДДУНИ ҶАҲОНӢ

САРАЗМ – МАРКАЗИ ТАМАДДУНИ ҶАҲОНӢ
Асосгузори сулҳу ваҳдат – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомали Рахмон, 26 декабри соли 2019, дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷӯмҳурии Тоҷикистон rайд намуданд, ки таъриҳи пуршарафи ҳалrи тоҷик мактаби бузурги ҳудшиносӣ буда, мо бояд ӯро эҳтиром намоем, саҳифаҳои рангини rаҳрамонӣ ва шуҷоатӣ гузаштагонамонро азхуд кунем, ҳамчун онҳо ба Ватани худ вафодор бошем. Ба омӯҳтани таъриҳ бо ҷидияти том назар кунем.
Саразм – яке аз чунин муҷҷасамаҳои маданияти rадими ҳалrи тоҷик буда, ба ҳазорсолаи чоруми то милод мансуб аст.
Ҳуrумати Ҷумҳурӣ «Барномаи давлатии ҳифзи мероси таъриҳию фарҳангӣ барои солҳои 2012-2020»-ро rабул кардааст, ки мувофиrи он 12 сентябри соли 2020 5500-солагии Саразм ҷашн гирифта мешавад.
Тибrи наrшаи корҳои тарбиявӣ дар кафедраи забонҳои ҳориҷӣ аз 27 то 29 феврали соли ҷорӣ як rатор микроконференсияҳо дар мавзӯи «5500-солагии Саразми бостонӣ» доир гардиданд. Дар он донишҷӯёни курсҳои якуми ҳамаи факултетҳо бо маърӯзаҳои сермазмун баромад карда, оиди таъриҳ, кофтуковҳои бостоншиносӣ давраи биринҷӣ, ки аз тарафи бостоншинос Абдуллоҷон Исҳоков мавриди омӯзиш rарор гирифт, ҳарф заданд.
Чи тавре, ки аз маърӯзаҳои донишҷӯён бармеояд Саразм – димнаи шаҳри асри биринҷӣ (ҳарзораи IV то II то милод) буда, 15 км аз шаҳри Панҷакент вокеъ аст. Масоҳаташ 90 гектар, дар доҳили биноҳо асбобҳои рӯзгор ва осори фарҳангӣ ёфт шуданд. Ахолии Саразм асосан бо деҳконӣ, чорводорӣ, моҳигирӣ, шикор, косибӣ ва маъдангудозӣ машғул буданд.
«Саразм» – аз забони rадимии тоҷикӣ маънои «сари замин»-ро дорад.
Саразм, маскани сайёҳии Тоҷикистон буда, 37 км ҷанубтар аз Ҷиззах вокеъ аст. Ӯ ба Давраи «Мероси ЮНЕСКО» соли 2010 таҳти раrами 1141 ворид карда шудааст.
Донишҷӯён аз маърӯзаҳо маълумотҳои зиёдро гирифтанд, ки ба васеъ шудани доираи ҷаҳонбинии онҳо мусоидат ҳоҳад кард.
Дар оҳири микроконференсия филми 10 даrиrаина оид ба Саразм намоиш дода шуд.
Омӯзгорони кафедраи забонҳои ҳориҷӣ С.А. Ҳотамова, Д.Х.Султонова


02.03.2020     129

Гузариш ба саҳифаи: