Маҷаллаҳои нави ба фонди китобхона воридгардида

Маҷаллаҳои нави ба фонди китобхона воридгардида

Муҳтарам хонандагони китобхонаи илмӣ

Ба диққати Шумо, маҷаллаҳои нав, ки ба фонди китобхонаи илмӣ ворид гардидааст, пешниҳод карда мешавад!

Номгӯи маҷаллаҳо

Бо маҷаллаҳо метавонед дар китобхонаи илмӣ, шинос шавед!18.01.2019 340