Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: ифодаи арзишҳои волоияти қонун, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат

Донишкадаи соҳибкори ва хизмат конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалиро дар мавзӯи «КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ифодаи арзишҳои волоияти қонун, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат», ки санаи 2-юми ноябри соли 2019 баргузор менамояд, маълумот медиҳад.

Дар конфронс масъалаҳои зерини ба нақша гирифта шудааст:

-Саҳми Пешвои миллат дар таҳияи лоиҳаи конститутсияи соли 1994;

-Конститутсияи Ҷумҳурии тоҷикистон ифодаи соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти давалтӣ;

- Шакли идораи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи Конститутсияи нав;

-ассосҳои сохтори конститутсионии ҶТ;

-Коститутсияи ҶТ- кофолати ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳванд;

- Коститутсияи ҶТ заминаи асосии ташакулёбии давлатӣ соҳибихтиёр, демократӣ ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона;

-Президенти ҶТ- кафили ҳуқуқ ва озодии инсон ва шаҳрванд ;

- Президенти ҶТ- кафили соҳибихтиёри ва якпорчагӣ;

-Ваколати мақомоти маҳаллии ҳокимияти давалтӣ ва худидоракуннӣ мувофиқи Конститутсияи ҶТ ;

- Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ;

- Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон – кафили фаъолияти озодӣ иқтисодва соҳибкорӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ;

 

Олимон, муҳақиқон, магистрантҳо ва хоҳишмандоне, ки дар кори конфронс хоҳиши ширкат варзидан доранд, метавонад то 25- октябри соли 2019 мақолаҳои худро дар ҳаҷми то 6 саҳифа ба суроѓаи электронии fnodirov@list.ru ирсол ва як нусхаи чопии онро ба суроѓаи 734055, шаҳри Душанбе хиёбони Борбад 48/5 Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат ба кафедраи фаъолияти гумруки ва ҳуқуқ манзур намоянд.

        

Забони кори конфронс: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.

 

         Ҳошия аз боло ва поении саҳифа 25мм, аз чап 30 мм, аз рост 15мм бошад.

Матни маъруза бояд ба таҳриргари матни MS Word for Windows бо шрифти Times New Roman TJ -14, варақаи А 4, интервал 1,5   дар шакли чопӣ , ба таври зайл пешниҳод намоед.

Дар байни саҳифа ному насаби муаллиф/муалифон, дараҷаву унвони илмӣ, вазифа ҷои ко рва e-mail навишта шавад; номи мавзӯъ дар мобайн саҳифа ба ҳарфҳои калон (бо ҳарфҳои ғафс, шрифти 14п ) навишта шуда, матни пурраи маъруза ва рувйхати адабиётҳо, иқтибосҳо дар қавсҳои квадрат ибо нишондоди рақами тартибии адабиётҳо ва саҳифа [2.с.42] оварда шавад; расмҳо тасвирҳо, диаграммаҳо ва схемаҳо ба формати «bmp» «jpg» «dwg», «gifl» иҷро карда шуда ҳатман ба онҳо ном гузошта шавад.

Тел: +234-88-02, +992- 93-401-78-17.

 

 

Маълумоти муфассал дар шуъбаи илм ва инноватсия.


17.10.2019 308