amoishi-siyes-far-ang-bakhshida-ba-r-zi-parchami-davlat-dar-ddtt-ba-nomi-ab-al-ibni-sino-
/ 10